Algemene Voorwaarden Colors of Nature Photography

Bedrijfsnaam: ColorsofNaturePhotography.
Website: www.colorsofnature.nl
E-mail: groenewoudjeanet@hotmail.com

 

Algemene voorwaarden m.b.t.: 

  • Aanmelden Workshops
  • Betalingen
  • Annuleringen
  • Fotoproducten en levering
  • Auteursrecht
  • Privacy en Persoonsgegevens

 

Op de door Colors of Nature Photography aangeboden Workshops/Producten die hierbij kunnen worden aangeboden van toepassing.

 

Aanmelden Workshops:
Na het inschrijven voor een Workshop ontvangt u een mail en zal ik de inschrijving bevestigen. Wanneer er veel aanvragen zijn zal ik op volgorde van inschrijven bevestigen.
Indien de workshop vol is zal ik contact met u opnemen om op een andere data de workshop te volgen.

 

Betalingen:
Na aanmelding voor een Workshop- of de Cursus Fotografie voor beginners  ontvangt u een factuur welke u binnen 2 weken dient te voldoen , indien de workshop pas over enkele maanden begint - start een workshop binnen de 2 weken dan direct graag het bedrag overmaken. Bestellingen van Fotoproducten dienen z.s.m te worden voldaan , uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van het product en binnen 3 dagen. 

Betalingen uitsluitend door overmaking naar het banknummer welke op de factuur staat - geen contante betalingen.

 

Annuleringen:
Colors of Nature Photography heeft altijd het recht om een Workshop te annuleren , deze beslissing kan 2 weken voor aanvang van de workshop worden genomen.De klant word hiervan per mail en of telefonisch op de hoogte gesteld. In overleg zal ik een andere data kiezen ,wanneer de klant niet op deze datum kan zal ik restitutie van het bedrag verlenen.

Wanneer ik een workshop moet annuleren door ziekte van mijzelf of een calamiteit zal ik een andere datum stellen en wanneer de klant deze datum verhinderd is zal ik restitutie van het bedrag verlenen. Bij eigen annulering van de klant door ziekte, verleen ik geen restitutie van het bedrag. De klant mag dan een andere data plaatsnemen in een workshop in overleg met mij. De klant neemt hiervoor zelf contact met mij op.

Bij annulering van een workshop 4 weken voor aanvang van de workshop ontvangt de klant de helft van de het totaalbedrag van de workshop retour. Bij annulering van een workshop binnen 2 weken voor aanvang van de workshop ontvangt de klant GEEN bedrag retour. Indien volledig word afgezien van de workshop word geen bedrag gerestitueerd!

 

Annuleringen tijdens het inschrijven van de Fotocursus voor Beginners ; 

Binnen 4 weken voor aanvang  van de cursus afmelden ; Restitutie de helft van het bedrag van de cursus.

Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus afmelden ; Restitutie  Geen !! 

Na aanvang van de cursus stoppen met de cursus  zonder geldige reden ; Geen Restitutie !!

Foto's gemaakt door mijzelf tijdens de workshop mogen in overleg met de klant gebruikt worden voor doeleinden van mijn website – Facebookpagina – en of reclame doeleinden.

 

Bestellingen van fotoproducten:
Na ontvangst van de bestelling word er een factuur naar u gezonden en deze dient eerst te worden voldaan, na ontvangst van de betaling word het fotoproduct besteld of indien het om producten gaat die ik op voorraad heb zal deze z.s.m worden verzonden. U ontvangt hierover een mail .

Fotoproducten voor aan de wand zullen dus na betaling worden besteld, en wanneer deze besteld zijn kan er geen veranderingen meer worden doorgegeven. Fotoproducten worden NIET geruild en ook word geen geld gerestitueerd. Fotoproducten - objectieven - hierop geldt ; geen garantie .

Indien de producten beschadigd worden geleverd dient u mij binnen 1 dag hierover te berichten. Nadien word de klacht niet meer in behandeling genomen.

Colors of Nature Photography kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen in kleurweergave en helderheid van fotoproducten ten opzichte van het beeldscherm van klanten. De klant heeft derhalve dan ook geen recht op teruggave van het bedrag of op een nieuwe product. Colors of Nature Photography kiest haar opdrachtgevers zorgvuldig .

 

Auteursrecht:
Auteursrecht van foto's van Colors of Nature Photography – Het auteursrecht van de foto's van Colors of Nature Photography gemaakte foto's blijven altijd voorbehouden aan Colors of Nature Photography.
Foto's gemaakt tijdens de workshops door de klant blijven onder auteursrecht van de klant. Colors of Nature Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het [ongeoorloofd] gebruik door derden. Dit wanneer foto's worden gekopieerd van Facebook of de website.

 

Privacy en Persoonsgegevens: 
Colors of Nature Photography zal geen persoonlijke gegevens van klanten openbaar maken of delen met derden ten zij hier in overleg met de klant toestemming is verkregen.